Welkom bij

Wereldwinkel De Bilt

Een kort overzicht van activiteiten die het afgelopen jaar ontplooid zijn, en voor informatie over de financiële positie van Wereldwinkel De Bilt, vindt u op onze ANBI-pagina.