Welkom bij

Wereldwinkel De Bilt

Medewerkers

Wereldwinkel De Bilt is trots op het grote aantal medewerkers en om de zaken goed te laten functioneren is er een onderverdeling gemaakt in subgroepen.

 

Winkelgroep

De grootste groep bestaat uit de medewerkers die de winkeldiensten doen. Ieder lid van de winkelgroep staat minimaal één dagdeel (= 5 uur) per twee weken in de winkel om klanten te helpen, voorraden aan te vullen etc. Doordat we met velen zijn, kunnen we altijd met twee en op piektijden met drie medewerkers de klanten te hulp zijn. Enkele leden van deze groep hebben de taak om regelmatig de etalage en de thematafels in de winkel opnieuw in te richten.

Inkoopgroep

De inkoopgroep is verantwoordelijk voor de inkoop van de producten die wij in de winkel te koop aanbieden. Binnen deze groep is in de loop der jaren veel kennis en ervaring opgedaan welke producten goed of juist minder goed aanslaan bij onze klantenkring.

PR-groep

De PR-groep is verantwoordelijk voor de promotie van fairtrade, fairtrade-producten en de winkel. Deze groep ontwikkelt informatiemateriaal, geeft maandelijks een nieuwsbrief uit, organiseert acties bijvoorbeeld in het kader van World Fair Trade Day en de Fairtrade week, verzorgt verkoop- en informatiestands bij verschillende evenementen in De Bilt/Bilthoven en voert projecten uit gericht op scholen en scholieren.

Bestuur

Het bestuur van Wereldwinkel De Bilt bestaat uit zes personen. Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben ook de coördinatoren van de medewerkers, inkoop- en PR-groep zitting in het bestuur. Voor deze samenstelling is bewust gekozen omdat zo het contact tussen bestuur en medewerkers is gewaarborgd. Het bestuur vergadert maandelijks.